Koulutukset

Elämäntaidekoulu Ilon koulutuksissa pääset kiinni omaan luovuuteesi ja elämänvoimaasi, saat välineitä työ- ja yksityiselämääsi.

Oppiminen on luovaa, kokemuksellista ja poikkitaiteellista. Se lisää ymmärrystä luovuus- ja taideterapeuttisten menetelmien hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista.

Elämäntaideohjaajakoulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusten lisäksi monet kohtaamani ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.
Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksen sisältö, työskentelytavat ja menetelmät ovat samat kuin Elämäntaideohjaajakoulutuksessa. Koulutukseen voi osallistua ilman aikomusta valmistua Elämäntaideohjaajaksi.
Pedagoginen menetelmä koulujen työntekijöille sekä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille vahvistamaan kouluarjen hyvinvointia.
Täydennyskoulutus ihmissuhde,- sosiaali- ja hoitoaloilla työskenteleville tai aloille aikoville. Henkilökohtainen oman elämän kasvumatka.